Wanneer kom ik in aanmerking?

Niet alle vrouwen en niet alle myomen zijn geschikt voor MR-HIFU. Uiteindelijk is maar ongeveer 25% van de vrouwen geschikt. De belangrijkste criteria voor geschiktheid staan hieronder weergegeven.

  •  Alleen vrouwen die nog niet in de overgang zijn komen in aanmerking voor MR-HIFU.
  •  Aantal en grootte van de myomen. Er wordt gestreefd naar behandeling van de grotere myomen (maximaal 2). De aanwezigheid van meerdere kleinere myomen is geen probleem, deze laten we echter vaak onbehandeld.
  •  Het is belangrijk dat het myoom goed toegankelijk is voor de behandeling, dat wil zeggen direct gelegen achter de buikwand. Dit betekent dat er geen darm voor de baarmoeder ligt, en dat het myoom niet te ver achterin de buik ligt. Dit kan bepaald worden met een MRI scan.
  •  Vrouwen die om bepaalde redenen niet in een MRI-scan kunnen, komen niet in aanmerking voor dit onderzoek. Dit geldt onder andere voor vrouwen met metaal in het lichaam, een pacemaker, met allergie voor contrastmiddel, of ernstige claustrofobie.
  •  Vrouwen die zwanger zijn kunnen deze behandeling niet ondergaan. Vrouwen met een toekomstige kinderwens wordt de behandeling in principe afgeraden omdat de lange termijn effecten (gezien de relatief kleine behandelde groep wereldwijd) nog niet geheel duidelijk zijn. Er zijn echter wereldwijd wel meerdere vrouwen zwanger geworden na MR-HIFU behandeling.
  •  Vrouwen die grote littekens hebben op de onderbuik komen in principe niet in aanmerking, omdat de kans op brandwonden tijdens de behandeling dan groot is. Soms is het echter wel mogelijk om deze littekens heen te werken of bij oudere littekens er doorheen toch te verwarmen (dit dient op individuele basis bekeken te worden bij lichamelijk onderzoek en met de MRI-scan).
  •  Vrouwen die in het verleden een embolisatiebehandeling hebben ondergaan kunnen niet meer met MR-HIFU behandeld worden. Ook verkalkte myomen kunnen niet behandeld worden.
  •  Vrouwen met overgewicht gelokaliseerd op de buik kunnen niet behandeld worden, omdat het behandelsysteem maar een bepaalde diepte in het lichaam kan bereiken.