Home

Welkom,


MRI geleide High Intensity Focused Ultrasound (MR-HIFU, ook wel MRgFUS genoemd) is een nieuwe behandelmethode voor vleesbomen (myomen) van de baarmoeder. In de Verenigde Staten wordt deze behandeling al sinds 2004 uitgevoerd, en wereldwijd zijn inmiddels enkele duizenden vrouwen op deze wijze behandeld.

De behandeling wordt uitgevoerd door een interventieradioloog. Tijdens de procedure ligt u op uw buik in een MRI scanner. In de MRI tafel zit een focused ultrasound transducer ingebouwd. Uit deze transducer komen geluidsgolven. Door het bundelen van deze geluidsgolven op een bepaalde plaats (het brandpunt) in het myoom stijgt de temperatuur lokaal tot boven de 55°C waardoor het weefsel kapot gaat. Op deze manier kan het myoom van buitenaf behandeld worden, zonder in het lichaam te snijden. De behandeling heeft als doel dat het myoom krimpt en de klachten verminderen.

De behandeling is weinig ingrijpend en wordt poliklinisch verricht. In principe kunt u een aantal uren na de behandeling weer naar huis. De behandeling heeft bewezen succesvol te zijn. Op deze website vindt u uitgebreide informatie over MR-HIFU van uterus myomen. De behandeling wordt tot op heden (augustus 2010) in Nederland alleen in het UMC Utrecht aangeboden.

Contact